Rino S. Jørgensen

Advokat Rino S. Jørgensen
Advokat

Postadresse:
C. Andersensgate 11 A
3181 HORTEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat og rådgiver i rettsspørsmål som berører fast eiendom, arv, skatt og arbeidsrett. Kontoret tilbyr bistand på de fleste rettsområder.