Hallgeir Riisøen

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 1997
Mobil: 93 42 08 58
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Kontrakts- og obligasjonsrett med særlig vekt på fast eiendom, bygg og entreprise.