Advokat

Besøksadresse:
Strandgaten 18
5013 BERGEN

Postadresse:
Strandgaten 18
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Brasil, Kina, Korea - Sør, Litauen, Malta, Mexico, Polen, Storbritannia, Ukraina, USA

Tilleggsopplysninger:

Skatt, trygd og arbeidsgiveravgift ved arbeidsopphold i utlandet. Skatt og trygd for utlendinger i Norge, og arbeidsgivers plikter i Norge. EØS og oppholdstillatelse. Innleie av utenlandsk arbeidskraft, forholdet til skatt og trygd i Norge. Skatteavtaler og unngåelse av dobbelskatt. Selskapsetableringer. Fusjon, fisjon, og omdannelse av selskaper. Skatt og regnskapsforståelse. Skatteplanlegging og skatterådgivning. Familie, arv og skifte