Advokat
Bevilling siden 1990
Telefon: 55 21 01 50
Mobil: 92 13 60 00
Fax: 55 21 01 99

Besøksadresse:
Strandgaten 1
5013 BERGEN

Postadresse:
Strandgaten 1
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Storbritannia, USA