Robert Neverdal

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2002
Mobil: 90 14 95 71
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialområde er fast eiendoms rettsforhold. Har bred prosedyreerfaring for domstolene, innenfor flere ulike fagområder. Har møterett for Høyesterett. Se ellers www.harris.no