Advokatfullmektig

Besøksadresse:
17.mai gata 8

Postadresse:
Postboks 122
3602 KONGSBERG

Tilleggsopplysninger:

Jeg har en mastergrad i barnerett. Masteroppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Etter endte studier jobbet jeg som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt. Deretter har jeg jobbet som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen.

Jeg har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, arve- og familierett, straffegjennomføring og barnerett. Jeg påtar meg også saker innenfor andre rettsområder.