Per Ove Marthinsen

Advokatfirmaet Fari
Advokat

Besøksadresse:
Storgata 6
2050 JESSHEIM

Postadresse:
Storgata 6
2050 JESSHEIM

Tilleggsopplysninger:

Lang erfaring i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Tidligere erfaring fra påtalemyndigheten.

Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett. Fast bostyrer i dødsboer og felleseieskifteboer ved Øvre Romerike tingrett.

15 års erfaring som advokat.