Thorvald Fredrik Grindstad

Grindstad Lydersen Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 1985
Telefon: 90 13 34 00
Mobil: 48 06 28 20
Fax: 94 76 22 88

Besøksadresse:
Kalnesveien 5
1712 GRÅLUM

Postadresse:
Kalnesveien 5
1712 GRÅLUM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bred forretningsjuridisk erfaring, som bl.a. omfatter utarbeidelse av kontrakter, selskapsstiftelser og omdannelser, tvister i kontraktsforhold, fast eiendoms rettsfohold og prosesser for domstolene. Jeg har også erfaring med offentligrettslige spørsmål, herunder skatter og avgifter, og prosesser på det området. Av andre sakstyper kan jeg nevne generasjonsskifter, erstatningssaker og skjønn.