Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

Publisert: 06.09.2021

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Les mer

Hva skjer med gjelden etter man dør?

Publisert: 06.09.2021
Emneord: ,

Hva skjer med gjeld etter man dør? Jeg har stor gjeld og er bekymret for at om noe skjer med meg så vil enten søsken eller lignende sitte igjen med stor gjeld. Jeg har ingen verdier, bare gjeld, ca. 1 million. Om noe skulle skje vil søsken eller annen slekt bli ansvarlig for denne gjelden?

Les mer

Søster døde før boet ble skiftet

Publisert: 06.09.2021
Emneord: ,

Min mor døde i januar 21. Pga syk søster ble ikke boet skiftet før august 21. Min søster dør før boet blir skiftet. Min søster er enslig og har ingen arvinger. Hun har testamentert alt til en venn 1 måned før hun dør. Går da hele arven etter mor og far til denne vennen eller har pliktdelsarven noe å si dette tilfellet.

Les mer

Hvem arver når avdøde verken har barn eller gjenlevende foreldre?

Publisert: 06.09.2021

Avdød enslig mann uten barn og med døde foreldre. Han hadde en bror som også er død. Vil gjenlevende kone ha rett på arv?

Les mer

Har fars tidligere samboer rett på arv?

Publisert: 06.09.2021
Emneord:

Vår nylig avdøde far testamenterte i 1999 bort 1/3 til sin daværende samboer. Over 15 år siden ble det slutt, men pga sykdom fikk de kontakt på ny. Etter noen måneder flyttet hun på sykehjem og har bodd der de siste 15 årene og er bostedsregistrert der. Hun hadde ikke nøkkel, passord til alarm og betalte ikke boutgifter. De hadde kontakt per telefon, men hadde ingen fremtidsplaner sammen. Hun insisterer på at hun fremdeles var samboere og har krav på arven. Har hun rett?

Les mer

Kan man kreve å få utgifter til advokat dekket når boet skiftes privat?

Publisert: 06.09.2021
Emneord:

Det er bestemt privat skifte i et arveoppgjør. Det er tre arvinger, men kun to av de står på skifteattest. Arving som har påtatt seg ansvar har ikke informert en av arvingene om hva som er av verdi i boet, som bankinnskudd, aksjer o.l. Det vurderes av den ene arvingen å koble på advokat på dette; for å gjennomgå boet, regnskap og fordeling, Er dette noe som arvingen må betale selv eller kan disse utgiftene dekkes av boet ettersom regnskap og oppgjør gjelder alle tre arvinger?

Les mer

Spørsmål om pliktdelsarv

Publisert: 06.09.2021
Emneord: ,

Jeg har et spørsmål angående pliktdelsarv. Når man skriver et testament er det viktig å ha med seg "pliktdelsarv-reglen" men jeg lurer om hvor stor og omfattende denne reglen er i testamentet. F.eks. en avdødd har en leilighet som har en verdi på 3 000 000 kroner og han har med seg tre barna fra tidligere. Hvis han ønsker å skrive et testament og bestemte seg å gi hvert av hans barn 100 000 kroner etter hans død, går det an?

Les mer

Boligkjøper ikke informert om at stekeovnen har engelsk tekst

Publisert: 06.09.2021

Jeg har nettopp flyttet inn i en nybygget leilighet med kjøkken fra IKEA, der stekeovnen er med engelsk tekst. Dette ble ikke opplyst ved kjøp. Har en da rett på å få byttet den i en annen?

Les mer

Kjøpe ut eier av bolig

Publisert: 06.09.2021

Jeg eier 50% av en leilighet. Min bror eier resterende 50%. Hva må gjøres om han skal kjøpe ut meg?

Les mer

Spørsmål om økt festeavgift

Publisert: 06.09.2021

Ang. festekontrakt Statskog. Festeavgift er i dag 1707 kr. Fra 01/01-22 er den satt til 7000 kr. Beregnet ut fra 1000m2x350krx2%. Bebygd areal er 80m2 som er lov i dette området. Gjerde er ikke tillatt. Det er 4 hytter som ligger nær et populært utf.sted både sommer og vinter. Har sittet folk i hytteveggen ved ank. og det har vært rester etter bål. Syns 1000m2 (like stort som hustomta) er drøyt å måtte betale for der alle kan ta seg til rette.

Les mer
1 3 466