Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

Publisert: 10.10.2022

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Svar:

Hvis bedriften ikke er tariffbundet, er det arbeidsmiljøloven som definerer hva som er overtid. Loven bestemmer at overtid er arbeid utover hhv. 9 timer per dag og/eller 40 timer per uke. I så fall kan arbeidsgiver ha rett i at du ikke har krav på overtidstillegg. Er arbeidsgiver derimot tariffbundet, vil bestemmelsene i tariffavtalen slå inn. Overtid slår her inn når du har arbeidet utover det som er normal arbeidstid i 100 % stilling. Tariffavtalens bestemmelser om forskjøvet arbeidstid og kveldstillegg får derimot ofte anvendelse uavhengig av hvor stor stillingsprosent du arbeider. Mitt råd er derfor å se nærmere på tariffavtalens bestemmelser om forskjøvet arbeidstid og kveldstillegg, da dette er tillegg du kan ha krav på. Lykke til.

Del denne artikkelen: