Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

Publisert: 10.03.2023

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Jeg forstår at her er det avtalte tidsbruket på inntil 7 timer overskredet. Siden dette er dine vilkår for inn til 7 timer, så må den avtalen også gjelder utover 7 timer siden noe annet ikke er avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: