Bot for å møte beruset på jobb

Publisert: 30.11.2022

Kan en ansatt få bot fra arbeidsgiver da han kommer på prosjektet, melder seg i camp og er helt beruset? Arbeidsgiver organiserer/betaler for fly tur/retur, camp (overnatting) og mat da de reiser på jobb. De skulle ankomme onsdag og starte på torsdager. Ansatte jobber rotasjonsarbeid. Ansatte vet at jobben er farlig og at det er null toleranse for alkohol og andre rusmidler.

Svar:

En arbeidstaker som er beruset i arbeidstiden må påregne å bli bortvist fra arbeidsplassen, bli trukket i lønn for tiden man er fraværende og kan også risikere disiplinære reaksjoner som advarsel eller oppsigelse. Det skal likevel mye til før en arbeidsgiver kan kreve erstatning fra arbeidstaker for utgifter til reise til arbeidsstedet og overnatting, selv om arbeidstaker er i selvpåført rus og av den grunn ikke kan starte arbeidet til avtalt tid.

En arbeidstaker med rusproblemer anbefales fulgt opp med AKAN-avtale. I noen tilfeller kan alkoholisme regnes som sykdom og den ansatte kan ha behov for behandling for å bli frisk. Vær også klar over at ved farlige arbeidsoppgaver og nulltoleranse for rus, vil terskelen for saklig oppsigelse være lavere enn for stillinger der eventuell ruspåvirkning ikke har like alvorlige konsekvenser.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: