Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Claude A. Lenth

Advokatfirmaet Hjort DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Prosedyre, kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett

Yngve Von Ahnen

Bjerke Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS

Bred forretningsjuridisk (sivilrettslig) kompetanse med særlig vekt på generell kontraktsrett, arbeidsrett (for arbeidsgiver og -taker), selskapsrett, transportrett, fast eiendoms rettsforhold (bla. leiekontrakter) og bygge-og entrepriserett. Møterett for Høyesterett. Partner i Bjerke Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS, som består av en rekke advokater med bred kompetanse. Bistand ytes både til næringsdrivende og private innenfor det sivilrettslige området.

Sten Løitegaard

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark DA

Møterett for Høyesterett siden 2005. Arbeider nå mest innen fast eiendom, skjønn og entrepriseoppdrag for private og offentlige foretak. Har erfaring fra granskning oppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.

Sigrun Sagedahl

Haver Advokatfirma AS

Hovedarbeidsområde : arbeidsrett og
selskapsrett. Erfaring fra flere faktaundersøkelser

God kjennskap til maritim industri, oljeleverandør/oljeservice bransjen

Flere styreverv

Gry Skår Schumann

Familieadvokaten Schumann AS

Engasjert advokat som alltid yter sitt beste for klienten og det saken gjelder og som gir like god hjelp til Jørgen Hattemaker som Kong Salomon. Jobber tett med kunden, overlater ikke saker til fullmektiger eller sekretærer. Følger opp saken fra a til å. Lang erfaring med skilsmisser og barnefordeling og skifte. Mye prosedyreerfaring. Du vil være trygg på at denne advokaten alltid er på din side og at du vil bli fulgt tett opp slik at du vil være ivaretatt på alle stadier i prosessen.