Får ikke jobbkontrakt i juli

Publisert: 14.03.2023

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Svar:

Det fremstår som praktisk for deg å avvikle ferie for eget vedkommende i juli. Du vil jo få utbetalt feriepenger som du har opptjent i 2022 som omtrent vil utgjøre det samme som den lønnen du ville hatt om du arbeidet i juli. Fordelen for deg er at du kan ta en annen jobb hos en arbeidsgiver i hele eller deler av juli. Jeg forstår ikke helt hvilken fordel som arbeidsgiver ser ved å dele opp ansettelsesforholdet ditt. Du opparbeider rettigheter som gir deg fortrinnsrett til å bli fast ansatt. Det er ganske strenge regler som forplikter arbeidsgiver til å ansette din kategori fast. Mye tyder på at du kan stille krav om fast ansettelse. Men jeg kan ikke si noe konkret og endelig om det uten mer informasjon om arbeidsgivers begrunnelse for behandlingen av din ansettelse og eventuelt hva som er drøftet og avtalt mellom arbeidsgiver og din arbeidstakerorganisasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: