Feil lønn i lønnstilbud

Publisert: 23.08.2023

Jeg fikk et skriftlig jobbtilbud med lønn den 12.07 som jeg aksepterte samme dag. I går den 14.08 ringte seksjonsleder meg og sa at det var skrevet en feil og at det i tilbudet er gitt 50 000kr for mye i årslønn. Er dette tilbudet bindende når jeg har akseptert innenfor fristen og at lønnen ikke er så mye høyere at jeg burde skjønt at den var feil?

Svar:

Slik du beskriver ditt tilfelle, så er det inngått en bindende avtale. En bindende avtale kan ikke fravikes av den ene parten i ettertid. Når likevel situasjonen er slik den er blitt, så er det en klar uenighet mellom deg og arbeidsgiver. Du kan bli utsatt for ubehageligheter i ettertid. Jeg vil råde deg til å inngå i forhandlinger med arbeidsgiver for å finne en løsning dere begge er fornøyde med. Hvis ikke, kan du avvente et brudd på avtalen fra arbeidsgivers side. Du kan da forfølge dette etter Arbeidsmiljølovens regler.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: