Ferie i oppsigelsestid

Publisert: 10.03.2023

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Svar:

At en bedrift vanligvis praktiserer utbetaling av feriepenger i en av sommermånedene, er som oftest ikke avtalefestet, men en ordning som bedriften har innført. Loven gir ansatte krav på feriepenger når ferie avvikles. Jeg vil anta at en bedrift også kan gå bort fra denne ordningen. For den ansatte innebærer dette normalt ikke store forskjellen. Det er en rekke individuelle forhold som må vurderes når arbeidsgiver gir oppsigelse og krever ferie avviklet i oppsigelsestiden. En har krav på at 18 dagers ferie avvikles fra 1.6. til 30.9. Og så er det et spørsmål om denne ferietiden var avtalt før oppsigelsen kom. Arbeidsgiver ønsker tydeligvis å utbetale minst mulig lønn frem til oppsigelsen er gjennomført. Det oppnås ved å kreve avvikling av ferie som egentlig kun skal betales med opptjente feriepenger og ikke lønn fra bedriften. Men dette kan påføre den ansatte betydelig ulempe ved at den ansatte ikke får lønn i den tiden av året hvor en har kalkulert med lønn, slik at når en tar ferie med familien, så baserer en seg på feriepengene. Presses en til ferie når ikke familien for øvrig kan ta ferie, så vil en stå uten økonomi når ferien avvikles med familien i et nytt arbeidsforhold. Jeg vil tro at det som er vanlig praksis mht ferieavvikling er avgjørende, slik at det ikke kan kreves at ferien på 18 dager ikke kan pålegges å bli avviklet utenfor den ferietiden som hadde vært aktuell om oppsigelsen ikke hadde blitt gitt. Dette er et konkret spørsmål som er avhengig av de konkrete forhold, herunder hva som er avtalt i arbeidsavtalen og praktisert både i bedriften og for den enkelte ansatte. En klar fasit kan vanskelig gis på dette spørsmålet. Loven gir adgang for avvikling av ferie i oppsigelsestiden når denne er på 3 måneder eller mer, men arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden. Så da blir det spørsmål om hva som er fastsatt før oppsigelsen ble gitt for å kunne avgjøre om den ansatte har vetorett.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: