Ferieavvikling i oppsigelsestiden

Publisert: 10.03.2023

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Svar:

Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf ferielovens § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: