For lite utbetalt lønn

Publisert: 01.11.2022

Jeg jobber som servicemedarbeider i en restaurant som følger tariffavtale. I kontrakten står det: Timelønn iht. den enhver tid gjeldende tariffavtale: Riksavtalen - Arb. u/fagbrev §3.3, 3.3 Begynnerlønn - 29,240.25 pr. måned basert på 100 % stilling. Timelønnen baserer seg på månedslønn + eventuelt personlig tillegg som utgjør en timeslønn på: 194,- I en vanlig lønnslipp får jeg 123 timer som tilsvarer ca. 24 000 kroner. Jeg får aldri de 29 000 som står i kontrakten. Har jeg rett på mer?

Svar:

Hvis du arbeider i 100 % stilling får du for lite utbetalt iht. bedriftens tariffrettslige forpliktelser. Du opplyser likevel at du får betalt for ca 123 timer per måned, mens normal arbeidstid for dagtidsarbeid i 100 % stilling beregnes å være 162,5 timer/måned. Du må derfor se nærmere på om du blir satt opp på for få vakter og/eller om du skal ha oppregulert timesatsen eller har krav på lønn for flere timer. Oppregulering av timesatsen skal for øvrig gjøres dersom du arbeider i skiftordning med belastning slik at uketimetallet går ned, f.eks. fra 37,5 timer per uke til 35,5 timer per uke ved kvelds- og helgearbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: