Har fars samboer krav på bilen?

Publisert: 28.04.2022

Min far er død og satt i uskiftet bo etter at min mor døde. Jeg og min bror er arvinger. Far fikk ny samboer noen år før han døde, og hun krever å få beholde en bil min far kjøpte før samboerskapet, til en verdi 200’-250 000. Det er ikke skrevet et testament. Boets samlede verdi anslås til ca 2 mill. Min far var dement store deler av dette samboerskapet. Har hun krav på dette?

Svar:

Samboer uten felles barn eller testament har ingen arverett. Det vil derfor avhenge om hun er reell eier av bilen om hun kan beholde den. Dersom den ble kjøpt før samboerskapet, synes dette tvilsomt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: