Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

Publisert: 11.01.2023

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Svar:

Arbeidsgiver kan ikke ensidig pålegge deg endret arbeidstid. Dette betyr at dersom varetellingen faller på en dag som ikke inngår i den avtalte arbeidstiden, kan du motsette deg å delta i arbeidet. I og med at varetelling skjer jevnlig og kan planlegges, skal slikt arbeid inngå i bedriftens ordinære driftstid. Dette betyr samtidig at varetelling ikke gir grunnlag for å pålegge overtidsarbeid, og arbeidsgiver kan dermed heller ikke pålegge deg å møte opp til "overtidsarbeid".

Del denne artikkelen: