Krav på ferie i oppsigelsestiden?

Publisert: 28.03.2023

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Svar:

Avvikling av ferie skal skje i samarbeide mellom den ansatte og arbeidsgiver. Men, hvis det ikke blir noen enighet, så er det arbeidsgiver som har siste ordet. Det gjelder reservasjon fra dette om ferien er forhåndsavtalt, eller arbeidsavtalen eller en tariffavtale bestemmer noe annet. Den ansattes rettigheter er begrenset til et krav om å få avvikle 18 dagers ferie i tidsrommet 1.6 til 30.9, men arbeidsgiver har altså det siste ordet mht når i dette tidsrommet ferien skal avvikles. I praksis finnes alltid en løsning på dette. Arbeidsgiver kan se en interesse i at en avvikler ferie og derved ikke har krav på lønn. Men er arbeidsgiver avhengig av at stillingen er besatt, så blir løsningen en annen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: