Krav ved ektepakt

Publisert: 22.08.2023

Jeg og mannen min hadde felles bolig. Han fikk meg til å signere ektepakt skjema. Han sa han skulle selge huset og ville derfor ha min signatur. Det var ingen vitner til stedet. Lurer på om dette er en gyldig inngått ektepakt?

Svar:

Formkravene for ektepakt er strenge, se ekteskapsloven § 54:

§ 54.Formene for ektepakt.
Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: