Lønn tilsvarende stillingsprosenten i kontrakten

Publisert: 20.06.2022

Jeg startet i en kontraktfestet 50%-stilling i oppvasken på et hotell i april. Siden da har jeg måtte mase på å bli satt opp på vakter. Jeg får heller aldri mer enn maks 15 timer per uke. Har jeg ikke da krav på 18,75 timer? Og å få betalt for dem dersom de ikke klarer å gi meg nok vakter? Etter jeg fikk siste lønnslipp sendte jeg en melding til direktøren. Han påsto at det stemte. Men det er jo for lavt med 59,62 t for mai? Er det ikke? Hva gjør jeg? Er lei av å mase.

Svar:

Så lenge du har stilt din arbeidskraft til disposisjon og det er arbeidsgiver som ikke tilbyr nok arbeid, har du krav på lønn i henhold til avtalt stillingsprosent på 50 %. Hvis du ikke får utbetalt den lønnen du har krav på, kan du sende påkrav til arbeidsgiver med frist for å betale riktig lønn. Om arbeidsgiver ikke utbetaler riktig lønn etter påkrav, kan du kontakte forliksrådet for å få bistand til å sende inn en sende en forliksklage.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: