Mister tilleggskontrakt

Publisert: 21.11.2023

Jeg har fast jobb og har en tilleggsavtale som blir fornyet desember hvert år. Har hatt kontrakten i 3 år før pandemien og ble fornyet i 2022 frem til nå. Var i oppfølgingsmøte 10. okt, jeg ble ikke informert om at tilleggskontrakten sto i fare for å ikke bli fornyet. Jeg var 50 % sykemeldt og vi ble enige om planen for å komme tilbake 100 % . Var nytt møte 9. november. Jeg ble på ingen måte informert om at det gjaldt å ikke fornye kontrakten men at det var sykefravær oppfølging. Er dette lov?

Svar:

Det gjelder avtalefrihet i arbeidslivet. Det er ingen plikt for verken arbeidstaker eller arbeidsgiver å fornye en avtale som er gått ut. Imidlertid gjelder regler for midlertidig ansettelse og deltidsansettelse som beskytter en arbeidstaker med en minste ansettelsestid slik at den ansatte får et oppsigelsesvern selv om stillingen ikke er fast i utgangspunktet. Hvis jeg forstår dine opplysninger slik at den "tilleggsavtale" som du nevner, innebærer at du arbeider mer enn det som er avtalt i arbeidsavtalen for din "faste jobb", så vil du ha en beskyttelse allerede etter 12 måneder under tilleggsavtalen. Når dette har fortsatt i flere år, så må arbeidsgiver gå til oppsigelse av den delen av din stilling som dekkes av "tilleggsavtalen". Det medfører at arbeidsgiver må foreta en formelt korrekt oppsigelse som må være saklig begrunnet. Det er altså et brudd på oppsigelsesreglene hvis arbeidsgiver ikke tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølovene mht både det formelle og det faktiske. Hvis det ikke lenger er behov for å få utført det arbeidet som faller inn under "tilleggsavtalen", vil kravet til en saklig oppsigelse kunne være tilfredsstilt. Men dette er en konkret vurdering. Slik sett er altså arbeidsgiver forpliktet til å "fornye" tilleggsavtalen så lenge det ikke er foretatt en oppsigelse som er formelt korrekt og som er saklig begrunnet etter en konkret vurdering. Hvis arbeidet har vært av midlertidig karakter, gjelder en varslingsfrist på minst en måned om det skal opphøre. Men, det gjelder spesielle krav for at midlertidig ansettelse er tillatt. Hvis disse spesielle kravene ikke er oppfylte, må det gis oppsigelse som nevnt ovenfor. Hvis en midlertidig ansettelse har vart i mer enn 4 år, må en oppsigelse uansett tilfredsstille de kravene jeg har nevnt ovenfor. Altså kan din kontrakt ikke termineres uten at du har mottatt en formelt korrekt oppsigelse med den avtalte oppsigelsesfristen eller med lovens oppsigelsesfrist. I tillegg må oppsigelsen være saklig begrunnet, dvs. at det er bedriftens saklige behov som er årsaken. I motsatt fall er oppsigelsen/termineringen/unnlatt fornyelse ugyldig og du har krav på å beholde "tilleggsavtalen" og du vil også har krav på erstatning for den ugyldige oppsigelsen med et skjønnsmessig beløp - kr. 50.000-isch?

Slik kan din situasjon sannsynligvis vurderes. Men det er ingen klar løsning på ditt ansettelsesforhold i arbeidsmiljøloven. Loven må fortolkes på ditt konkrete tilfelle ut fra reglene om deltidsansettelse og midlertidig ansettelse. Jeg kan derfor ikke garantere at det jeg har skissert ovenfor er løsningen i ditt tilfelle. Du er derimot tjent med et svar som du kan benytte, og det har jeg kommet med ovenfor. Dette svaret bør du presentere for din arbeidsgiver slik at arbeidsgiver enten revurderer spørsmålet eller får dette vurdert av en advokat som blir satt inn i den konkrete situasjonen. Uansett er det min oppfatning at du har en beskyttet rett og at du absolutt har noe å "fare med".

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: