Ønsker å bli overført til annen avdeling

Publisert: 06.05.2022

Jeg er statlig ansatt. Jeg har konflikt med min nærmeste leder som oppstod under sykefraværsoppfølging. Jeg har meldt til min arbeidsgiver at pga tillitsbrudd mellom meg og min nærmeste leder ønsker jeg en overføring til en annen avdeling (den jeg ble ansatt til opprinnelig). HR-leder skriver til meg at det er ikke rettslig grunnlag for en slik overføring. Er det riktig?

Svar:

Hvis det er helsemessige grunner som ligger bak ditt ønske, bør du ta dette opp med din fastlege.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: