Rettigheter ved samlivsbrudd og dødsfall

Publisert: 26.04.2023

Mann har særeie på gård. Han har ikke barn, jeg har 3 fra tidligere forhold. Min leilighet ble solgt og penger brukt i fellesskap til oppussing og møblering av gårdens hus som felles bolig uten spesifisering. Hva skjer ved dødsfall, eventuelt ved ekteskapsoppløsning?

Svar:

Dette bør dere se nærmere på i samråd med juridisk rådgiver, før det reguleres i ektepakt og testament, - slik at alt er mest mulig klart og tydelig for alle involverte når ekteskapet opphører. Eksempelvis bør det vurderes om man skal ha mulighet til å sitte i uskiftet bo med den andres særeiemidler, noe man ellers ikke har anledning til uten samtykke fra avdødes arvinger (uklart for meg hvilke arvinger det er på mannens side).

Hvis dere ikke avtaler noe om dette nå, kan det bli krevende å avklare det på et senere tidspunkt, som kanskje ligger langt frem i tid, - når man kanskje er svekket av alderdom i tillegg, med oppnevnt verge etc. Vær også klar over at det kan være praktisk vanskelig, for arvinger spesielt, å få skaffet dokumentasjon/bevis lang tid etter det aktuelle. En eventuell tvist i rettsapparatet er sjeldent ønskelig, og kan forebygges ved å sette opp klare avtaler mens man har anledning til å gjøre det.

Har eller får gjenlevende ektefelle adgang til å sitte i uskifte med avdødes særeie, går også lengstlevendes eget særeie inn i boet, med mindre det i ektepakt, testament eller ved avtale med arvingene er truffet annen bestemmelse, eller særeiet har grunnlag i påbud av giver eller overlater. Skal uskifteboet omfatte særeie som får betydning for arvingenes andeler i boet på et senere skifte, kan gjenlevende ektefelle og arvingene gjøre avtale om verdiforholdene mellom særeiemidlene, eller retten kan fastsette verdiforholdene.

Særkullsbarn må samtykke i at gjenlevende ektefelle sitter i uskifte med dem. Dersom de ikke samtykker, har de krav på fullt arveoppgjør for seg.

Når det gjelder separasjon/skilsmisse, kan det kort nevnes at det er avtalefrihet i hht ekteskapsloven § 65, regler om skjevdeling i § 59, og § 73 kan eksempelvis være aktuell i deres tilfelle:

"Vederlag til en ektefelle som har medvirket til å øke den andre ektefellens midler som er særeie.
Har en ektefelle gjennom bidrag til familiens underhold, ved arbeid eller på annen måte i vesentlig grad medvirket til å øke midler som er den andre ektefelles særeie, kan han eller hun tilkjennes vederlag fra den andre ektefellen."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: