Arbeidsavtale

Innhold

Arbeidsgiver har kuttet vakter uten forvarsel

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg jobber for tiden i 100 % fast stilling i dagligvare (privat) og ser nå på vaktlisten min for mai måned at jeg kun har fått 130 av mine 155 timer jeg normalt jobber i 100 %. Jeg ga beskjed om dette til min sjef og fikk til svar at "ja, jeg har kuttet timene dine pga lite å gjøre i bedriften for øyeblikket". Dette ble gjort uten varsel til meg. Ser dette lov? Og hva kan jeg gjøre i denne situasjonen? Har tatt opp med sjef at jeg MÅ ha de timene jeg har krav på ellers må jeg finne annen jobb

Les mer

Kan arbeidsgiver endre kravene for stilling etter åtte år?

28. apr 2023 · spørsmål

Hvis en ansatt har jobbet på en arbeidsplass i 8 år og får sparken på grunnlag av at stillingen skal endres til en stilling hvor det krever utdannelse. Er dette lovlig? Kan man sparke en ansatt av den grunn?

Les mer

Får ikke kontrakt for ny stilling av arbeidsgiver

19. apr 2023 · spørsmål

Jeg ble enig med arbeidsgiver om ny stilling i bedriften som innkjøper. Det har gått 5 måneder siden jeg begynte i stillingen men fortsatt så har jeg ikke fått ny arbeidskontrakt, Jeg har spurt flere ganger om den kommer, men får ikke et klart svar. Nå lurer jeg på om jeg skal si fra om at jeg går tilbake den gamle jobben som står i min arbeidskontrakt. Kan jeg gjøre det siden jeg ikke har fått ny arbeidskontrakt som innkjøper? Og hva er reglene for når må en ny arbeidskontrakt være på plass ?

Les mer

Arbeidskontrakten matcher ikke stillingstittelen

19. apr 2023 · spørsmål

Arbeidskontrakten matcher ikke stillingstittelen. Arbeidsgiveren har hentet en standard 40 % deltidskontrakt fra nettet. Men endret stillingstittelen til ekstrahjelp. Kan jeg da følge regelverket som gjelder ekstrahjelp/tilkallingsvikar eller må jeg følge arbeidskontrakten?

Les mer

Krav på lønn til tross for manglende opplæring?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg har begynt i ny jobb i en 100 % stilling som miljøterapeut hvor jeg jobber i en turnus der det jobbes 3 døgn på etterfulgt av 9 døgn fri. I kontrakten står det: Arbeidstaker ansettes hos Arbeidsgiver med tiltredelse 15.03.2023. Jeg har enda ikke fått opplæring når dette bare har blitt utsatt. Har jeg fortsatt krav på min lønn når kontrakten gjelder fra 15.03?

Les mer

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Lov om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

10. mar 2023 · spørsmål

Kan man som ansatt i eget AS (eneste ansatte) leie seg ut til andre firmaer i egen bransje i henhold til den nye loven i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak? Lovendringen trer i kraft 1. april 2023. Som sagt jeg driver ikke kun med utleie, men har også egne oppdrag. Men vil det være noen begrensninger for min utleie, eller gjelder dette kun bemanningsbyråer?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer

Ny stilling uten ny arbeidskontrakt

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg ble internt overført juli 2022. I arbeidsavtalen er spesifisert stillingskode 1225 til bedømming til stillingskode 1183 er ferdig (24. oktober). Allikevel ble jeg overført til stillingskode 1113 i juli. Jeg har nå fått tilbud om kontrakt på 1183 nivå uten lønnsendring selv om opprykk til 1183 forsker fra lavere stillingskode ifølge lokal lønnspolitikk utløser 6 lønnstrinn. Kan de overføre meg til stillingskode 1113 uten ny arbeidskontrakt? Er arbeidskontrakt ulovlig? Har jeg krav på ny lønn?

Les mer

Får ikke nok timer i måneden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 60 t i mnd. Den siste mnd har jeg ikke fått alle timene jeg har krav på, arbeidsgiver hadde satt meg opp på dager det var avtalt at jeg ikke kunne jobbe. Dette er varslet fra om lang tid i forveien, og det er snakk om kveld 2 dager i uken. De har fjernet vaktene, men ikke lagt inn nye. Jeg har tatt på meg ekstra og de er lagt inn som normal vakt. Skal ikke det jeg tar på meg ekstra være utover de 60 t? Hadde ikke jeg sett de ledige vaktene, hadde jeg gått under 60 t.

Les mer

Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

09. feb 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Les mer

Får ikke lønn for like mange timer som avtalt

08. feb 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående godtgjørelsen i henhold til arbeidstiden som er inkludert i kontrakten. Jeg er ansatt i et renholdsbedrift i stillingen som tilkallingsvikar, men i min arbeidskontrakt er arbeidstiden min per uke 37,5 timer, daglig arbeidstid er 7,5 timer og ansettelse på ubestemt tid. Arbeidsgiver gir meg ikke så mange timer som det står i arbeidsavtalen, men mindre. Uansett, hvis jeg er klar til å jobbe 7,5 timer om dagen og jeg jobber mindre, bør jeg få betalt for så mange timer?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke i lønn for inneklemte dager?

25. jan 2023 · spørsmål

Kontrakt med spesifisert månedlig fastlønn. Renholdsjobb (næringsmiddel) ettermiddag, kveld. Er det ingen produksjon på dagtid, er det heller ikke noe renhold. For eksempel innklemt dager (hvite) mellom røde dager. Kan arbeidsgiver trekke fra fastlønn for de hvite dagene? Evt skrive "feriedager" på lønnsslipp i en slik situasjon med spesifisert månedlig fastlønn? Sies det ikke at kveldsarbeid er ulovlig så lenge arbeidets art ikke gjør det nødvendig? Kan man tvinges oppmøte, uten oppdrag?

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

11. jan 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

05. jan 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt som kjøkkensjef på et hotell. Er lovet 165 timer minimum som utbetalt lønn. Minst 40 timer i uken står det i kontrakten min. Nå vil arbeidsgiveren sparer penger og ikke kan garantere de timer jeg har blitt lovet. Har jeg da rett til at få utbetalt for de 165 timer som lovet i kontrakten selv hvis jeg ikke kan få timer nok?

Les mer

Går ned i lønn med ny arbeidsavtale

21. des 2022 · spørsmål

Jeg jobbet som tilkalling i BPA-ordning (privat leverandør).Siste år har kommunen tatt over denne ordningen - ved virksomhetsoverdragelse. Jeg takket ja til å bli med over (på e-post, da jeg var på mitt studiested). Ikke jobbet siden da. Skal nå jobbe -får beskjed om å skrive kontrakt (da forrige kontrakt ikke ble registrert pga travelt for kommunen med overføringen). Kommunen sier VO ikke gjelder siden jeg ikke har jobbet siden da. Vil gå ned i lønn med ny kontrakt. Kan dette stemme?

Les mer

Angrer på stillingsbytte

21. des 2022 · spørsmål

Jeg takket ja til en overflytting til en annen enhet innenfor samme arbeidsgiver. Stillingen min ble lyst ut, men søknadsfristen har ikke gått ut ennå. Jeg angret meg imidlertid etter at jeg skriftlig hadde krysset av for «ja»., og signerte derfor ikke arbeidsavtale. Jeg fortalte arbeidsgiver at jeg hadde ombestemt meg, har sendt 4 mailer, men får ikke svar. Hva gjør jeg? Kan jeg angre meg eller må jeg begynne i den nye jobben?

Les mer