Arbeidsavtale

Innhold

Mistet arbeidskontrakt som selstendig næringsdrivende

14. mar 2022 · spørsmål

Jeg er selvstendig næringsdrivende, siden 2020 hatt en arbeidskontrakt med en bedrift jeg leverer tjenester til. I februar 2022 mottok jeg beskjed om at kontrakten avsluttes øyeblikkelig da adm.dir. ikke synes samarbeidet fungerer optimalt. Jeg har ikke mottatt klager eller irettesettelser. Kun to uker før oppsigelse av arbeidskontrakten ble jeg spurt av min kontaktperson i den aktuelle bedriften om jeg ønsker å øke arbeidsmengden fra 1 til 2 dager i uken. Nå søker de ny samarbeidspartner på Finn.no. Lovlig?

Les mer

Får færre arbeidstimer enn avtalt

07. mar 2022 · spørsmål

Jeg har signert en fast kontrakt, 100 % stilling, med garantert 39 arbeidstimer per uke. Men til tross for kontrakten, gir arbeidsgiveren meg bare 35 timer i uken. Har arbeidsgiver rett til å kutte i lønnen min selv om det ikke står i kontrakten at det kan endre arbeidstiden min?

Les mer

Arbeidsgiver avlyser avtalte ekstravakter

28. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et bofellesskap, med fast ca. 10 % stilling. Derfor jobber jeg også som vikar og tar mye ekstravakter på samme stedet. I påsken har jeg fått tildelt flere vakter, fordi en fast ansatt var i permisjon. Nå har jeg fått vite at vaktene er fjernet fra vaktlisten, fordi vedkommende kommer tilbake fra permisjon tidligere enn planlagt. Har arbeidsgiver lov til å fjerne meg fra vakter når de er avtalt? Hvilke rettigheter og krav har jeg i denne situasjonen?

Les mer

Mister nattillegg ved avspasering

18. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber 100 % stilling som nattevakt. Når jeg da jobber en helligdag tar jeg tillegget ut som fridag (altså ikke utbetaling). Da trekker arbeidsgiver (KS) nattillegget og det er ca 500 kr for hver avspasert vakt. Dei som jobber dag/aftenvakter må jo avspasere en dagvakt uten å bli trukket kvelds/nattillegg, men det kan jo ikke jeg som bare jobber nattevakter. Kan dette stemme?

Les mer

Fått tilbud om stilling som ikke finnes

07. feb 2022 · spørsmål

Jeg fikk Feb. 21 tilbud fra N om stilling i nystartet firma. I påvente av dette skulle etablerers, fikk jeg midlertidig kontrakt i en butikk der N også var eier. Nå viser det seg at stilling i nytt firma er et luftslott. Har jobbet i snitt ca 90 % i fjor. Plutselig fikk jeg bare 58 t i januar uten permittering. Jeg har sjekket kontrakten min, den viser seg å mangle stillingsprosent. Har spurt om ny kontrakt og med min. 60 %. Det kan han bare gi meg hvis det er snitt for hele året. Har han lov til dette?

Les mer

Får ikke lønntillegg pga sykemelding

07. feb 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten min har jeg fast timelønn (190,75 kr/timen) + 2000 kr i ansvarstillegg per måned. Jeg har vært 50-100 % sykmeldt i januar måned og har dermed ikke jobbet mye. Ca 2 uker 50 % sykmeldt, resten 100 % sykmeldt. På lønnslippen min nå ser jeg at jeg IKKE har fått ansvarstillegget på 2000 kr utbetalt. Stemmer dette? Forstår at om jeg er 100 % sykmeldt betales alt fra NAV. Fikk dette tillegget i desember (var da i samme situasjon).

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

02. feb 2022 · spørsmål

Jeg har en samboer som har fått ett jobbtilbud og skal derfor si seg opp i jobben han nå har (og har jobbet i de siste 13 årene). MEN, han har ikke arbeidskontrakt på den nåværende jobben, og jeg kommer derfor frem til at da gjelder 15-3(1) - oppsigelsestiden blir en måned, selv om han har vært ansatt i mer enn 10 år. Arbeidsgiver mener han skal ha oppsigelsestid etter 15-3 (2) - altså 3 måneder. Har funnet flere artikler som sier at når det ikke foreligger arbeidsavtale gjelder 1 mnd. Hjelp?

Les mer

Taper lønn på endret jobbrotasjon

01. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber på anlegg og går vanligvis en 15-13 rotasjon. Men nå på nyåret så skal de bytte rotasjon på meg. Jeg skal da gå over til 4 dager per uke. Problemet mitt da, er at jeg ikke vil få mer en 50 % av lønna. Etter at jeg har jobbet i 13 dager, så må jeg ta fri. Da får ikke jeg begynt på jobb, før de siste ukene i måneden. Det utgjør 75 t. Jeg har en 100 % stilling, og vil da mangle 75 t. Kan bedriften gjøre som de vil? Uten å kompensere for noen ting? Dette gjelder foreløpige bare en mnd.

Les mer

Arbeidsoppgaver endret etter permisjon

24. jan 2022 · spørsmål

Min kone har vært i mammapermisjon og utvidet permisjon i 1,5 år. Når hun har kommet tilbake på jobb har hennes arbeidsoppgaver endret seg uten at hun har fått beskjed. Hun jobber som renholder på en skole. Hennes arbeidsområde har blitt mye større enn tidligere. Det er 8 nye områder i tillegg til ordinære områder. Hun har godtatt 5 områder, men ønsker ikke 3 ekstra da det vil medføre ekstra arbeid og belastning. Kan de kreve at hun godtar dette?

Les mer

Kan arbeidsgiver endre avtale om bilgodtgjørelse?

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgivers styringsrett. Jobber som serviceingeniør og har i min kontrakt spesifisert fast+km godtgjørelse for bruk av egen bil, som var et viktig utgangspunkt ved ansettelse. Kan arbeidsgiver ensidig endre disse satsene? Ny avtale vil gi meg ca kr 1000 mindre etter skatt pr mnd.

Les mer