Gaver og forskudd på arv

Innhold

Lån og forskudd på arv

29. apr 2022 · spørsmål

Min mor lurer på om hun har lov til å sette over 1 million kroner til sin sønn. Sønn skal betale tilbake 10 000 kr i måneden til mor på egen konto til det står halv million kroner indeksregulert i forhold til da sønn fikk 1 million. Mor skal da sette over den halve million med indeksregulering til datter. Som forskudd på arv til begge to når datter får sin halve million. Fra hun setter over 1 million til sønn og til det er betalt halve summen til datter er det et lån.

Les mer

Skatt på pengegave fra svigermor?

06. apr 2022 · spørsmål

Min svigermor vurderer å dele ut kr 100 000 til hver av sønnene hennes (jeg er gift med den ene). Ved å få nevnte beløp utløser det skatteplikt for den enkelte? Og hva må gjøres eventuelt etter overføring av pengebeløpet til den enkelte av sønnene? Må dette rapporteres andre steder enn på skattemeldingen for angjeldende år?

Les mer

Kjøpe fars bolig

24. mar 2022 · spørsmål

Jeg og min bror ønsker å kjøpe boligen til vår far sammen. Han har snart bodd der i to år, og ønsker å flytte videre. Vi er kun to brødre og ingen flere søsken å ta hensyn til. Er det noen forskjell om vi feks kjøper en til en verdivurdering på markedspris, takst fra takstmann eller under noen av disse? Om vi kjøper denne boligen under dette som blir regnet som forskudd på arv, gave, eller noe annet? Enklere sagt: Hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte kostnadsmessig for oss?

Les mer

Gave som særeie

11. mar 2022 · spørsmål

Ang. pengegave til barn/ arvinger. Du skriver at man kan skrive er gavebrev hvor man uttrykker ar gaven skal være særeie. Må dette tinglyses eller bevitnes for å ha gyldighet?

Les mer

Trenger man vitner til avtale om forskudd på arv?

16. feb 2022 · spørsmål

Forskudd på arv som jeg skal forfatte i eget dokument og ikke i testamente. Må det bevitnes på lik linje med et testmente?

Les mer

Krav på gaver gitt før dødsfall?

18. jan 2022 · spørsmål

Om man har gitt bort alt man eier og har til noen andre mens man lever, kan da barn av den som har gitt bort sine midler komme og forlange arv etter den som har gitt bort før sin død.

Les mer

Pengegave fra svigerfar

06. des 2021 · spørsmål

Min samboer er enebarn, og min svigerfar har snakket om at hun/vi skal få 1.000.000,- overført. Han har en god del i formue etter salg av sin part i ett selskap. Er dette noe som vi kan motta som ren gave, eller må det eventuelt skattes for eller gjøres som forskudd på arv? Leser om kanskje gjeninnføring av arveavgift.

Les mer

Søsken vil selge hytta

05. nov 2021 · spørsmål

Vi er en søskengjeng på 6, der 5 av oss får tildelt en hyttetomt og nausttomt av vår far som vi skal dele. Verdi ca 400 000 kr. Nå viser det seg at 2 av søsknene vil selge og vi 3 andre vil bygge på tomta. Spørsmålet er; må vi 3 betale ut de 2 andre selv om dette er en gave og ikke arv?

Les mer

Stemor stopper økonomisk hjelp

27. aug 2021 · spørsmål

Min stemor stopper min fars ønske om å hjelpe meg økonomisk med egenkapital til leilighet. Hun begrunner det med at pappa sine penger er hennes penger fordi de har felles økonomi og er gift. Har hun makt til dette? Hva ville skjedd om min far trosset henne og hjalp meg uten hennes samtykke?

Les mer

Må jeg betale tilbake forskudd på arv?

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg mottok 100 000 kr i forskuddsarv fra min farfar for snart 6 år siden. Da min far skrev fra seg arven på epost til min farfar. Farfar er nå død, og min far krever offentlig skifte og har skrevet til tingretten at han trekker tilbake sin påstand om fraskriving av arv. Det er ikke store verdier å arve, så det antas at dette gjøres for å øke konflikter med flere av partene. Om han får påslag om dette av dommer, vil jeg måtte betale tilbake det forskuddet jeg fikk for 5+ år siden?

Les mer