Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Forsikringsselskap sier uførekrav er foreldet

10. aug 2020 · spørsmål

Ble uføretrygdet i 2005. Oppdaget i 2019 at jeg hadde rett på privat uførepensjon i tillegg til vanlig. Fikk etterbetalt for 3 år, men selskap sa at krav fra 2005 til 2015 var foreldet og at jeg ikke hadde krav på dette. Er det riktig?

Les mer

Får ikke utbetalt stønad fra NAV uten bankkonto

10. aug 2020 · spørsmål

I will separate from my husband and I do not have fødselsnummer or D-nummer knowing that my two kids are Norwegian. I contacted Nav, but they have no way to pay us, since I am not allowed to open a bank account. Please note that I have a reference number from the police. I need a way to get paid for me and my kids from Nav.

Les mer

Justere satser for sykehjemsplass

10. aug 2020 · spørsmål

Mine foreldre har et lån på 1 million i en leilighet de eier. Hvis begge får fast sykehjemsplass, vil satsen på plassen justeres ned hvis leiligheten beholdes som primærbolig med alle utgifter det medfører ( lån, husleie, forsikringer m.m.)?

Les mer

Må man arve gjeld?

05. aug 2020 · spørsmål

Min far har en del gjeld, forbrukslån kreditt etc. Han har ingen eiendeler med flere 100 000 i gjeld. Ved eventuell død vil jeg som barn arve gjelden, eller kan jeg (og mine søsken) fra si oss arven og dermed slippe gjelden?

Les mer

Låne penger til foreldre

04. aug 2020 · spørsmål

Jeg ønsker å gi et privat lån til mine foreldre i forbindelse med at de kjøper en ny bolig med livsløpsstandard. Lånet skal være rente og avdragsfritt så lenge de lever, evt så lenge de har behov for å eie boligen. Men ved et arveskifte skal summen tilbakebetales, justert for inflasjon. 1) er det noen skattemessige forhold vi trenger å vite om? Hva skal rapporteres? 2) er det noen standardkontrakt for et slikt lån? 3) er det noe vi bør tenke på i forhold til andre arvinger (dvs mine søsken)?

Les mer

Kan utenlandsk gjeld innkreves i Norge?

04. aug 2020 · spørsmål

Jeg tok et boliglån i Danmark for 12-13 år siden og lurer på om de kan innkreve gjelden i Norge? Og hvilke metoder kan de i et slikt tilfelle bruke?

Les mer

Kjøpt ut av hovedaksjonær

04. aug 2020 · spørsmål

Jeg eier 10 % av et selskap og lurer på om hovedaksjonærene kan kjøpe meg ut uten noe mer grunnlag enn at de ønsker det. Jeg er klar over at dersom en aksjonær eier 90 % av aksjene kan de kjøpe ut alle andre dersom dette er ønskelig. Hvordan er det hvis aksjene er fordelt på flere? Meg, i tillegg til 2 andre? Kan disse to, siden de eier 90% tilsammen, gå sammen for å kjøpe meg ut?

Les mer

Dyr advokatverge

04. aug 2020 · spørsmål

Jeg er 47 år og bor på en langtidsavdeling ved Lillesand eldresenter. Jeg har blitt tilbudt av husets lege en advokatverge. Nå viser det seg at jeg hadde over 50 tusen kr i banken, og jeg må dekke noe over 60 tusen kr selv. Jeg har ikke fått noe informasjon om at dette ville koste meg noe. Er dette en lovlig praksis? Dette sliter på min psykiske helse. De trekker fra før såpass mye at jeg får kun lommepenger. Og er dette lovlig mht at jeg er sengeliggende pasient som er lam fra livet/ned

Les mer

Kan namsmannen ta pant i sønnens motorsykkel?

04. aug 2020 · spørsmål

Min sønn kjøpte seg lett mc for konfirmasjonspenger og den er registrert på min sønn som medeier og faren hans som eier. Faren og jeg har ikke bodd eller vært sammen siden 2004. Kan de ta pant i den?

Les mer

Tvungen forvaltning av alderspensjon

21. jul 2020 · spørsmål

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Les mer

Får ikke tilbake penger fra venn

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har betalt 3000 kroner til en «venn» for å hjelpe å betale for hotell. Har nå vært i kontakt med hotellet som sier det ikke ble betalt noe ved avbestilling! Han som har stjålet dette og bare krevd mer hver uke sitter nå inne (annen sak) og det er ikke mulig med oppgjør da han nekter å betale. Hva gjør jeg?

Les mer

Klarer ikke nedbetale gjeld

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har hatt en gjeld rundt 13 år som jeg ennå ikke har klart å nedbetale. Betaler sånn ca 10 % av lønningen min hver måned til denne gjelden. I tillegg til dette så er jeg far til 3 barn og betaler barnebidrag her for alle tre hver måned da jeg er skilt, plus husleie og yrkesbil fra jobb da jeg er avhengig av transport til og fra jobb. Denne gjelden har jeg betalt som sagt gjennom årene med minstebeløpet da det er det eneste jeg kan betale inn. Summen øker isteden for å minske pga renter.

Les mer

Anke avslag på ung ufør

21. jul 2020 · spørsmål

Avslag på ung uføre tillegg, ønsker bistand til anke.

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld som uføretrygdet

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har gjeld jeg ikke klarer og betjene, er ufør, har 15 000 kr i mnd og de trekker meg 5000 kr i lønnstrekk og da sitter jeg igjen med 10 000 tusen kr. Husleie må betales og da har jeg ikke mer penger til å betale siden jeg må ha mat og. Trur gjelda er på 300 000 tusen. Har ikke noen regninger liggende, så null oversikt. Har slitt med gjeld i flere år. Hva kan jeg gjøre for å komme meg ut av dette her? Har heller ikke noe i verdi å selge unna. Heller ikke familie til å hjelpe meg.

Les mer

Hva betyr særegne forhold?

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg tilskrev dere nylig og fikk tilbakesvar. Hva menes med særegen forhold? Hvordan kan jeg best formidle årsak begrunnelse for å bli vurdert for ny gjeldsord. svar jeg fikk sist nedenfor: - Med tanke på at gjeldsordningen ble opphevet av lagmannsretten i 2019, er ankefristen oversittet. Det er dermed ikke mulig å føre saken på nytt. Du kan imidlertid søke gjeldsordning på nytt dersom det foreligger "særegne forhold", men vilkårene tolkes strengt.

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

05. aug 2015 · artikkel

Inkassoloven gjelder for alle som skylder penger. Loven fastsetter vilkårene for å sende regninger til inkasso, og hvilke salærer du må betale. Det gjelder egne regler ved inndrivning av betalingskrav fra enkelte offentlige kreditorer, blant annet kemneren. Krav om varsel ved inkasso Du har krav på å få tilsendt skriftlig varsel før en kreditor iverksetter […]
Les mer

Forbrukslån – lånegiver må sjekke din betalingsevne

05. aug 2015 · artikkel

Ved forbrukslån stilles det som regel ingen krav til sikkerhet, men renten er høy og mange får problemer med tilbakebetalingen. Hvis du har mulighet til å ta opp lån med pant i bolig, kan dette i mange tilfeller være gunstigere enn et forbrukslån. Vurdering fra sak til sak Ifølge finansavtaleloven har banker og andre profesjonelle […]
Les mer

Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

05. aug 2015 · artikkel

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller «uten […]
Les mer