Advokat
Telefon: 37 00 60 70
Mobil: 91 75 02 71
Fax: 37 00 60 79

Besøksadresse:
Kirkegaten 2A, 3.etg
4836 ARENDAL

Postadresse:
Kirkegaten 2A
4836 ARENDAL

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Vi arbeider innenfor en rekkke rettsområder. Dette gjelder særlig innenfor selskapsrett, fast eiendom ,arbeidsrett, kontraktsrett, gjeldsforhandling, formuesrett og kjøp- og salg av bedrifter.