Svein Olav Duesund

Advokatfirmaet Duesund AS
Advokat
Telefon: 32 27 79 20
Mobil: 40 40 34 79
Fax: 32 27 79 29

Besøksadresse:
Bragernes Torg 4B

Postadresse:
Postboks 1008 Bragernes
3001 DRAMMEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Kompetanse på områder innenfor den offentlige forvaltning, herunder overprøving av vedtak truffet av offentlige myndigheter. Eksempler kan være plan- og byggesaker, førerkortsaker, bevillinger o.l.