Vibeke Gjone Bille

Advokat Vibeke G. Bille
Advokat

Besøksadresse:
Nedre Storgate 46
3015 DRAMMEN

Postadresse:
Nedre Storgate 46
3015 DRAMMEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider i all hovedsak med strafferett i form av oppdrag som bistandsadvokat (er fast bistandsadvokat i Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett). Jeg tar også forsvareroppdrag. I tillegg arbeider jeg med barnevernssaker og familierett (barnefordeling, samværskonflikter og ektefelleskifte).