Vegard Bø Bahus

Advokatfirmaet Bahus AS
Bevilling siden 2003
Telefon: 38 02 11 11
Mobil: 97 97 62 42
Fax: 38 02 11 88

Besøksadresse:
Henrik Wergelandsgate 11, 3 et.

Postadresse:
Postboks 533
4665 KRISTIANSAND S

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Sverige, Tyskland