Bevilling siden 1999
Telefon: 61 27 99 50
Mobil: 90 75 06 99
Fax: 61 27 99 51

Besøksadresse:
Storgt. 121

Postadresse:
Postboks 354
2602 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, styrearbeid, kontrakter