Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS
Advokat
Telefon: 61 26 87 00
Mobil: 99 55 14 38
Fax: 61 26 87 01

Besøksadresse:
Storgata 106
2615 LILLEHAMMER

Postadresse:
Storgata 106
2615 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm