Magnhild Pape Meringen

Advokat Magnhild Meringen AS
Advokat

Postadresse:
Knut Siems gate 5
6509 KRISTIANSUND N

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Utarbeidelse av kontrakter og avtaler i forretningsforhold. Salg av forretningseiendommer og selskaper. Bistand i tvister og rettergang i kontrakts- og avtaleforhold.