Ekaterina Reiersen

Advokatfirma Reiersen
Advokat
Telefon: 99 29 63 88
Mobil: 99 29 63 88
Fax: 21 55 55 66

Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 5, 4. etasje
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 145 Sentrum
0102 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Russisk

Landkunnskap

Estland, Hvite-Russland, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina

Tilleggsopplysninger:

Juridisk bistand på norsk, russisk og engelsk.