Advokat
Telefon: +4791548177
Mobil: 91 54 56 71

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 6
0369 OSLO

Postadresse:
Postboks 7016 Majorstuen
0306 OSLO