Kjersti Patricia Amundsen

Advokat Kjersti P Amundsen
Advokat
Bevilling siden 2001

Besøksadresse:
Uranienborgveien 1
0351 OSLO

Postadresse:
Uranienborgveien 1
0351 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Voldgiftsleder i forbindelse med overdragelse av fastlegepraksis