Advokat

Besøksadresse:
Kristian Ivs gate 15
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 7073 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Bosnia og Herzegovina, Egypt, Eritrea, Etiopia, Irak, Iran, Jemen, Kroatia, Makedonia, Palestina, Serbia og Montenegro, Sudan, Syria