Mats Jonatan Iversen Stenmark

Fend advokatfirma DA
Bevilling siden 2009

Postadresse:
Universitetsgata 10
0164 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Advokat med hovedfokus på å tilby spesialisert bistand innen antikorrupsjon, økonomisk kriminalitet og sivil- og strafferettslig prosedyre. Tilbyr i tillegg alminnelig forretningsjuridisk rådgivning.