Advokat

Besøksadresse:
Karl Johans gate 41 A
0162 OSLO

Postadresse:
Postboks 599 Sentrum
0106 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Storbritannia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Har også lang erfaring som bistandsadvokat, samt mye erfaring med straffesaker. Driver også med mye undervisning og kursvirksomhet innenfor forvaltningslov, barnelov, barnevernlov, tvistemålsloven, straffelov og straffeprosess.