Advokat
Bevilling siden 2001

Postadresse:
Kristian IV`s gate 15
0164 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Har mer enn 20 års erfaring med strafferett. Har bred erfaring både fra påtalemyndigheten og som forsvarer og bistandsadvokat. Har også betydelig internasjonal erfaring og har samarbeidet med staters myndigheter og internasjonale og nasjonale organisasjoner. Arbeider også med sivile saker, herunder barnevernssaker og bistår i saker som dekkes av ordningen med fri rettshjelp, herunder blant annet bistandsadvokat for voldsofre.