Advokat
Telefon: 23 35 65 30
Mobil: 48 24 24 24
Fax: 23 35 65 36

Besøksadresse:
Grensen 15
0159 OSLO

Postadresse:
Grensen 15
0159 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Spania

Tilleggsopplysninger:

Jeg har arbeidet mye med miljø-og inneklimaproblematikk på arbeidsplasser, herunder løsemiddel-og forgiftningsskader og har i flere år vært leder av et bredt sammensatt fagråd i regi av Arbeidsmiljøskaddes landsforening tilsluttet Norges hadikapforbund. I tillegg har jeg vært styremedlem og leder av foreningens Oslo-avdeling. Jeg har også hatt et mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Trafikkskadde. Har bistått en rekke medlemmer av Politiforbundet og Utdanningsforbundet i forbindelse med personskader.