Advokat

Besøksadresse:
Parkveien 55
0256 OSLO

Postadresse:
Postboks 1938 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kina, Nederland, Polen, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.