Advokat

Besøksadresse:
Tennisveien 7
0777 OSLO

Postadresse:
Tennisveien 7
0777 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Sverige

Tilleggsopplysninger:

- Arv og skifte
- Generasjonsskifte
- Samliv og samlivsbrudd
- Kontraktsrett
- Økonomi og pengekravsrett
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Tomtefeste og odelsrett
- Arbeidsrett