Thomas Rafen Wyller

Advokat Thomas R Wyller
Advokat
Telefon: 22 98 83 00
Mobil: 91 79 62 28
Fax: 22 98 83 01

Postadresse:
C. J. Hambros Plass 7
0164 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Somali

Landkunnskap

Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Bred erfaring med fremmedkulturell innvandring og praktiske integreringsproblemer. Et godt kontaktnett og personlige egenskaper i kommunikasjon og kunnskapsformidling.