Advokat
Mobil: 91 88 03 57
Fax: 24414551

Postadresse:
C. J. Hambros plass 5
0164 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Langvarig kompetanse inne jord - og skogbrug, herunder administrativt, samt formell Landbruksutdannelse.
Arbeidet med etablering og inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler i forskjellige uhjelpsprosjekt.
Utarbeidet veiledningshefte for etablering av samvirke/andelslag i nye typer virksomhet.

Foredragsholder for spesialskole om tema om lovlig grensesetting.

Foredragsholder for ansatte og brukere av krisesenter.