Advokat
Telefon: 69 18 46 93
Mobil: 41 57 18 61
Fax: 69 18 73 78

Besøksadresse:
Tollbugata 5
1767 HALDEN

Postadresse:
Postboks 287
1752 HALDEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

tidligere arbeid:
Trygdeetaten (NAV) 2001-2004
Halden kommune, rådmannens stab 2004
Østfold politidistrikt (politiadvokat II) 2004-2011, Oslo statsadvokatembeter (kst. statsadvokat (h2020-v2021).