Advokat
Telefon: 69 36 60 00
Fax: 69 36 60 01

Besøksadresse:
Nygaardsgt. 55

Postadresse:
Postboks 273
1601 FREDRIKSTAD

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Omfattende og langvarig erfaring med kompliserte arve- og skifteoppgjør, samt konkurs- og insolvensbehandling.

Omfattende erfaring med tomtefeste.